3 kg

Cinnamon

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice blend

Cherry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Apricot

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Bilberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice blend

Blackberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Grapes

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Mandarino

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Melon C

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Lemon C

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Peach C

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Peach N

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Pear N

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

«1 - 2»
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Biscotti Cookies |  Supperpana CF |  Milk Base 30 |  Yogurt Light |  Base Classic 50 |  Yog 30 |  Blood Orange |  Coconut |  Chocolate Soft Base |  Mandarino |  Fruit Base |  Milk Base 50 |  Yoggi Base |  Neutral |  Pink Grapefruit |  Mint C (Green) |  Specialfrutta |  Yogurt Banana Base |  Milk Base 110 |  Neutro SP |  Pomegranate C |  Mint |  Cappuccino Latte |  Prontociocc (Chocolate)  |  Grapes |  Mango |  Yoggi Milk |  Roasted Almond |  Cafe Base |  Chocolate Soft |  Base Fruity | 
Design by Thuychau