0.9 kg

Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Banana |  Marasca (wild cherry)  |  Fibraplus - kéo dài tuổi thọ |  Milk Base 100 Mix |  Raspberry C |  Vellutina - chống chảy kem  |  Cremafrutta |  Strawberry N |  Chocolate Soft Base |  Milk Base 100 |  Yogurt Banana Base |  Milk Base 50 |  Neutro 10 For Classic Flavors |  Mandarino |  Melone |  Chocolate |  Blueberry |  Chocolate Base 100 |  Yogurt Soft |  Peach N |  Vanila Tahiti C  |  Pear N  |  Green Apple |  Base Classic 100 |  Blood Orange |  Blueberry C |  Wild Strawberry N  |  Yog 30 |  Roasted Almond |  Biscotti Cookies |  Blackberry  | 
Design by Thuychau