Flavors

Strawberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Raspberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Coffee shop

Pineapple

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Orange

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Melone

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Mango

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Kiwi

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Coconut

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Blueberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Banana

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Mint

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Chocolate

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Caramel

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Peanut

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Cinnamon

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice blend

«1 - 2 - 3»
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Yog 30 |  Blueberry C |  Mint C (Green) |  Vanilla Base |  Blood Orange |  Specialfrutta |  Fruit Base |  Peach C |  Strawberry |  Strawberry N |  Yogurt Soft |  Yog |  Chocolate Black Base |  Yellow Cream |  Raspberry |  Milk Base 250 |  Milk Base 100 |  Neutralfive Cream |  Raspberry N  |  Chocolate |  Yogurt Banana Base |  Green Apple |  Base General |  Vanila Tahiti C  |  Milk Base 100 Mix |  White Chocolate  |  Milk Base 50 For Fruit |  Bilberry |  Pineapple |  Pear N  |  Prontociocc (Chocolate)  | 
Design by Thuychau