Gelato

Fruit Base

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Supermix

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

«1 - 2»
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Raspberry C |  Passionfruit |  Mint |  Chocolate Soft Base |  Peach N |  Vanilla Base |  Milk Base 100 CF |  Specialfrutta |  Blackberry  |  Chocolate Sprint Base |  Milk Base 50 |  Fruit Milk Base |  Base Classic 100 |  Raspberry N  |  Fibraplus - kéo dài tuổi thọ |  Bilberry |  Yogurt Banana Base |  Banana |  Fruit Base |  Milk Base 50 For Fruit |  Yogurt Sprint Base |  Chocolate Soft |  Biscotti Cookies |  Yog 30 |  Milk Base 250 |  Yoggi Base |  Superneutro Fruit |  Peach C |  Cherry |  Cremafrutta |  Fruit Base | 
Design by Thuychau