3 kg x 2 lon/cart

Orange

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Peach

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Melon

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Mango

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Kiwi

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Cherry

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

«1 - 2»
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Tiramisu Dark |  Mango |  Yoghito Plus |  Neutral Granita Powder |  Peach |  Topping Cherry |  Ready Coconut |  Rum and Raisin |  Topping Caramel |  Soft Green Tea |  Topping Blue Vanilla |  Base Cesar 100 |  Pineapple |  French Vanilla |  Wild Berries |  Raspberry |  Green Apple |  Cream-Ice Wild Berries |  Mint Green |  Topping Raspberry |  Mascarpone Plus |  Coffee Moka |  Almond |  Topping Kiwi |  Setina Fruit Emulsifier |  Kiwi |  Caramel Burnt |  Topping Chocolate |  Apple Pie |  Base 120 Complet USA |  Topping Banana | 
Design by Thuychau