3 kg x 2 lon/cart

Orange

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Peach

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Melon

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Mango

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Kiwi

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Cherry

Thương hiệu : Rubicone, Italy, Dành cho : Ice cream shop

«1 - 2»
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Blue Bubble Gum |  Mint Green |  Caramel Burnt |  Cream-Ice Yogurt |  Setina Fruit Emulsifier |  Topping Cherry |  Wild Berries |  Base 150 Complet  |  Italian Yogurt |  Kiwi |  Strawberry |  Topping Blue Vanilla |  Topping Banana |  Ready Coconut |  Soft Chock Water |  Blood Orange |  Rum and Raisin |  Lactocream |  Topping Strawberry |  Topping Chocolate |  Beta Emul 1 |  Raspberry |  Topping Mango |  Hazelnut Prelibata |  Pistachio Nature C |  Soft Strawberry |  Topping Raspberry |  Base Cesar 100 |  Neutral Granita Powder |  Banana |  Tiramisu Dark | 
Design by Thuychau