kiện, carton

Cinnamon

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice blend

Cherry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Apricot

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Blackberry

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Grapes

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Mandarino

Thương hiệu : Vuakem, Italy, Dành cho : Ice cream shop

Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Cream Base |  Milk Base 30 |  Banana |  Apricot  |  Neutralfive Cream |  Pistachio C  |  Pink Grapefruit |  White Chocolate  |  Milk Base 100 Mix Super |  Passionfruit |  Pui' Cremoso - tạo béo  |  Costa D'Oro |  Peach N |  Fruit Base |  Lemon C  |  Grapes |  Bilberry |  Yogurt Banana Base |  Yog 30 |  Raspberry |  Yellow Cream |  Cinnamon |  Melon C |  Strawberry |  Coconut |  Chocolate |  Raspberry C |  Peanut |  Base Fruity |  Yogurt Light Base |  Fiordilatte Soft | 
Design by Thuychau